No pot afrontar els deutes de la seva empresa?

El concurs de creditors, una solució per la supervivència o liquidació ordenada de l’empresa.

En l’actualitat, la crisi econòmica ha afectat a famílies, petites i mitjanes empreses de tal manera que les seves despeses i deutes s’han anat incrementant fins el punt de no poder afrontar amb normalitat el pagament de les seves obligacions. Una de les possibles solucions per resoldre la insolvència de la seva empresa és la sol·licitud de concurs de creditors als Jutjats Mercantils de la seva província.

Si la seva empresa té diversos deutes i es troba en situació d’insolvència actual o imminent, el concurs voluntari de creditors li ofereix la possibilitat de superar aquesta crisi, bé sigui lluitant per a la supervivència de la mercantil (aconseguint paralitzar embargaments, o aplicar quites o esperes als seus deutes), o duent a terme una liquidació ordenada de la mateixa (pagant els deutes generats, amb l’actiu que s’aconsegueixi en la liquidació).

D’altra banda, també si la seva empresa és creditora d’una altra que manté diversos deutes amb altres creditors, la sol·licitud de concurs necessari de creditors li donarà l’oportunitat d’intentar cobrar els seus crèdits.

Així doncs, tant els deutors com els creditors poden presentar una sol·licitud de concurs de creditors, sense importar si es presenta com a persona física o jurídica.

Consulti qualsevol dubte al nostre despatx, el nostre equip d’advocats i economistes  especialitzats en concursos de creditors li oferirà la millor solució.

Avantatges del concurs de creditors

Per a la persona física o jurídica declarada insolvent, els avantatges poden ser impedir i/o suspendre les execucions financeres i judicials, la supressió dels interessos dels préstecs, i la possibilitat de reduir i ajornar el pagament dels deutes.

Pels creditors, aquell creditor que sol·liciti el concurs necessari podrà cobrar un 25% més del seu crèdit respecte a la resta de creditors, i tindrà la possibilitat de cobrar amb béns personals .

Quan es pot demanar el concurs de creditors?

L’empresa o persona física que es troba en situació d’insolvència actual o imminent, i no pot afrontar amb normalitat el pagament de les seves obligacions, disposa del termini de dos mesos des que coneix la seva situació per a sol·licitar obligatòriament el concurs de creditors. En canvi, els creditors poden instar un concurs necessari en el moment en què prevegin la insolvència a curt termini del deutor, i en puguin sortir perjudicats.

Procediment del concurs de creditors

L’empresa que presenta la sol·licitud de concurs davant del Jutjat Mercantil, ho podrà fer demanant la liquidació per impossibilitat de pagament econòmic, de manera que es procedeixi a la venta de tots els actius de la mercantil i pagar tots els deutes possibles amb el que se n’obtingui; o bé sol·licitant la continuïtat del negoci. En aquest últim supòsit, el jutge nomenarà als administradors concursals els quals s’ocuparan de la gestió i administració de l’empresa de forma directa o bé supervisant i havent d’autoritzar cadascuna de les operacions de l’administrador social. 

La realitat del concurs de creditors

La realitat és que tot i que en ocasions l’empresari té la voluntat de lluitar per la supervivència i continuïtat de la seva empresa, més del 90% de les empreses que presenten sol·licitud de concurs de creditors als jutjats, acaben en liquidació.

A Ramió Advocats l’assessorarem sobre quina és la solució jurídica més adequada al seu cas, com afrontar el pagament dels seus deutes, i la possibilitat de lluitar per la viabilitat empresarial o necessitat de dur a terme una ordenada liquidació. 

Published On: juliol 28, 2015Categories: Mercantil