Consultoria econòmica

Treballem pel
teu èxit

A Ramió Advocats assessorem als nostres clients en la creació, reflotament o expansió empresarial, realitzant els estudis i informes econòmics necessaris per tal que els objectius perseguits es compleixin amb seguretat i èxit.

Treballem per millorar els processos de gestió econòmica i financera de les empreses a través de l’anàlisi, l’assessorament i la planificació de totes aquelles accions necessàries per afrontar i aconseguir els objectius empresarials.

Ens avala una llarga trajectòria i experiència professional en l’àmbit de les empreses, fet que permet que el nostre equip d’advocats i economistes pugui oferir un servei especialitzat en cadascuna de les àrees que afecten a l’empresa: fiscal, mercantil, anàlisis financers, peritatges econòmics i defensa dels mateixos en seu judicial, reestructuracions empresarials, o internacionalització de negocis, entre d’altres.