Embargament de comptes bancaris

Des del passat 18 de gener de 2017, una nova normativa. L’ordre europea de retenció de comptes (OERC) permet als tribunals de la UE embargar fons dipositats en el compte bancari d’un deutor a un altre país de la UE. El procediment es podrà utilitzar, únicament, en casos transfronterers, la qual cosa implica que l’òrgan jurisdiccional que substancia el procés o el domicili del creditor s’han de trobar en un Estat membre diferent d’aquell que el deutor tingui el compte.

Per tant, si té un client estranger que li deu una factura, pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui a un altre país de la UE. Pot sol·licitar-ho de forma cautelar fins i tot abans de presentar la demanda contra ell.

Avantatges

El procediment és ràpid i es duu a terme sense informar el deutor. Aquest «efecte sorpresa» impedeix que els deutors traslladin, ocultin o gastin els diners.

No obstant això, s’haurà de prestar una garantia (per evitar abusos i indemnitzar possibles perjudicis).

És aplicable a tots els països de la UE?

La norma no s’aplica ni a Dinamarca ni al Regne Unit. Això significa que:

  • Els creditors situats a Dinamarca o el Regne Unit no poden sol·licitar una OERC.
  • No és possible obtenir una OERC relativa a un compte bancari danès o britànic.

Com es presenta la sol·licitud?

El procediment per obtenir una OERC es recull en el Reglament (UE) 655/2014.

El procediment s’inicia presentant un formulari de sol·licitud, en el qual ha d’indicar, entre altres conceptes, les seves dades i les del deutor, així com la quantitat i el compte bancari que s’ha de retenir. Si no es disposa del número de compte, es pot sol·licitar al tribunal que l’esbrini.

El contingut de tots els formularis relacionats amb la OERC s’estableix en el Reglament d’Execució (UE) 2016/1823 de la Comissió.

A Ramió Advocats som experts en dret civil i fiscal. Necessites ajuda? Contacta’ns

Publicat el: maig 5, 2017Categories: MercantilTags: , , , ,