Què és el contracte de Joint Venture?

La Joint Venture és una aliança entre empreses que tenen un acord comercial d’inversió econòmica per dur a terme una determinada operació comercial o negoci

 

Joint Venture és una paraula anglesa que la podem traduir com a col·laboració empresarial.  “Joint” significa conjunt i “venture” empresa. Així doncs, podem definir el contracte de Joint Venture o també conegut com a contracte de risc compartit, com aquell contracte a través del qual dues o més persones, ja siguin físiques o jurídiques, acorden associar-se per combinar conjuntament els seus recursos i activitats per a l’execució i realització d’un negoci específic, amb el propòsit de compartir els guanys i les pèrdues; mantenint cadascuna de les empreses la seva individualitat i independència jurídica.

D’aquesta definició podem destacar que la Joint Venture es caracteri