Anul·lació de sanció de trànsit

Anul·lació de sanció de trànsit per inadmissió de prova dels dispositius situats als semàfors en vermell

La Sala Tercera del Tribunal Suprem reitera l’anul·lació que el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de València fa d’una sanció. Es tracta d’una multa de trànsit de cent euros i retirada de quatre punts del permís de conduir. I és deguda a la comissió d’una infracció greu en matèria de tràfic consistent en revessar un semàfor en vermell.

L’Ajuntament de Catarroja (València) va presentar un recurs de cassació en interès de la llei contra la sentència del Jutjat de València que va anul·lar la sanció de trànsit per considerar que no era vàlida la prova que l’agent de policia aportava, consistent aquesta en una gravació de la infracció via el dispositiu de fotografia en el semàfor en vermell.

Ramió Advocats, advocats a Girona, som l’assessorament que necessita en la reclamació i anul·lació de sancions de trànsit

Segons la sentència, aquesta prova no és vàlida. Defensa que aquest dispositiu mesurava la intensitat lumínica d’una gravació continuada. I és necessari que aquest tipus d’instruments estiguin sota control metrològic (i no ho estava), tal com estableix l’article 70.2 de la Llei de Trànsit i Seguretat Viària.

L’Ajuntament no està conforme amb aquesta sentència. Pretén que la Sala del Tribunal Suprem declari que aquests coneguts dispositius de fotografia en el semàfor en vermell no estan obligats al control metrològic de l’Estat. I és que no existeixen Directives o reglaments comunitaris ni normativa espanyola que imposin o exigeixin aquest control.

Com a conclusió…

Tot i així, el Tribunal Suprem reitera la necessitat de que els dispositius de tràfic -per tal que tinguin valor probatori- han de disposar de mesures per garantir la regularitat tècnica i de no manipulació. En aquest sentit, inadmet el recurs de l’Ajuntament. Considera que no es pot admetre una imatge captada per un dispositiu exempt de control metrològic com a proba vàlida per sancionar.

Ramió Advocats som un bufet d’advocats a Girona. Contacti’ns i l’ajudarem amb la seva defensa jurídica