El banc és qui ha de pagar l’impost de les hipoteques

El Tribunal Suprem estableix que és el banc i no el client qui ha de pagar l’impost de les hipoteques

La Sala té en compte que el negoci que s’inscriu és la hipoteca i que l’únic interessat en l’elevació a escriptura pública i la ulterior inscripció d’aquells negocis és el prestador

El Tribunal Suprem ha dictaminat que qui ha d’abonar l‘impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecària és l’entitat prestadora, no qui rep el préstec.

En una sentència del passat 16 d’octubre, de la qual ha estat ponent el magistrat Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Suprem (Secció Segona) modifica la seva jurisprudència anterior i, interpretant el text refós de la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i el seu reglament, conclou que no és el prestatari el subjecte passiu d’aquest últim impost en les escriptures notarials de préstec amb garantia hipotecària (com aquella jurisprudència sostenia) sinó l’entitat que presta la suma corresponent.

Té en compte, per a això, que el negoci inscriptible és la hipoteca i que l‘únic interessat en l’elevació a escriptura pública i la ulterior inscripció d’aquells negocis és el prestador, que només mitjançant aquesta inscripció pot exercir l’acció executiva i privilegiada que deriva de la hipoteca.

La sentència anul·la un article del reglament de l’impost (que establia que el prestatari és el subjecte passiu de l’impost) per ser contrari a la llei. En concret, es tracta de l’article 68.2 de l’esmentat reglament, aprovat per Reial Decret 828/1995, de 25 de maig.

La decisió compta amb un vot particular discrepant, emès pel magistrat Dimitry Berberoff, que postula el manteniment de la jurisprudència anterior, i un altre concurrent, del magistrat Nicolás Maurandi, que considera que la sentència hauria d’haver incidit en l’existència de dos impostos en el d’actes jurídics documentats i en el principi de capacitat econòmica que preveu l’article 31 de la Constitució.

Font de la notícia: Poder Judicial

Ramió Advocats som un equip d’advocats a Girona per a persones i empreses. Contacti’ns i l’ajudarem.

Publicat el: octubre 19, 2018Categories: Administratiu, Dret bancari,