Anul·lació de plusvàlua municipal

El passat 16 de febrer de 2017 el Tribunal Constitucional va dictar una rellevant sentència. En ella declara inconstitucionals diversos articles de la Norma Foral de Guipúscoa referent a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Popularment conegut com la plusvàlua municipal.

El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal en la venda d’immobles amb pèrdues

El tribut, competència dels ajuntaments, s’aplica d’acord amb una fórmula. Aquesta pren com a base el valor cadastral del sòl i ho multiplica per un coeficient. Ho fa en funció del nombre d’anys que hagin transcorregut entre la compra i la venda. Aquest fet comporta que el venedor sempre l’hagi d’abonar encara que l’immoble s’hagi venut amb pèrdues.

El Tribunal entén que no pot exigir-se al venedor d’un immoble el pagament d’un impost que grava un increment del valor quan en realitat no s’hagi produït. És a dir, quan s’ha venut l’immoble per un preu inferior al que es va adquirir. Ho ha fet en entendre que tributar per aquest impost quan la venda de l’immoble s’ha realitzat amb pèrdues va en contra del principi de capacitat econòmica. En aquest sentit, l’Alt Tribunal reitera que en cap cas el legislador podrà establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d’una riquesa real o potencial, com succeeix a les vendes d’immobles sense obtenir guany o fins i tot, aquelles fetes obtenint pèrdues.

S’obre la possibilitat de presentar les corresponents reclamacions contra els Ajuntaments

Per això, el Tribunal Constitucional declara parcialment inconstitucionals i nuls els preceptes qüestionats referents a la normativa foral de Guipúscoa. Es preveu que es declari també inconstitucional la normativa estatal atès que hi apareix idèntica normativa que la declarada inconstitucional. Aquest fet obre la possibilitat de presentar les corresponents reclamacions contra els Ajuntaments.

Si la venda d’un immoble t’ha suposat pèrdues i necessites més informació no dubtis en contactar-nosT’ajudem a defensar-te!

Publicat el: abril 13, 2017Categories: Noticies, TaxesTags: , ,