En què consisteix el nou paquet de mesures aprovades pel Govern per l’any 2023?

El passat dia 28 de desembre de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. 

Entre el paquet de mesures adoptades, dirigides a pal·liar la inflació i a protegir als col·lectius més vulnerables, en destaquem les següents:

  • La pròrroga de la limitació de l’actualització anual de la renda de lloguer d’habitatges fins el 31 de desembre de 2023.
  • L’ampliació fins el 30 de juny de 2023 de la suspensió dels procediments judicials i llançaments per a famílies vulnerables sense alternativa d’habitatge i en situació d’exclusió social.
  • L’ampliació del termini fins el 31 de juliol de 2023 de presentació de sol·licituds de compensacions per part d’arrendadors i propietaris, davant la suspensió dels llançaments.
  • La pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual. L’arrendatari podrà sol·licitar que la vigència del seu contracte de lloguer es prorrogui fins a sis mesos més des de la data de finalització del mateix.

Es tracta de mesures de caràcter extraordinari i temporal, per tal d’atendre a la realitat social i econòmica de les llars mentre no s’aprovi l’esperada Llei d’Habitatge que, en principi, oferirà importants mesures per a la protecció de les llars més vulnerables en l’àmbit de l’habitatge i una millora de les condicions d’accés a l’habitatge de lloguer, afavorint l’increment de l’oferta d’aquest tipus d’habitatges en condicions més assequibles.

Pel que fa a l’àmbit laboral, entre d’altres mesures, la norma incrementa les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, així com la prestació de l’Ingrés Mínim Vital per l’any 2023, i es prorroga l’ajornament del pagamen