La importància de registrar una marca empresarial

Una marca registrada protegeix la seva empresa

Un dels primers aspectes a tenir en compte quan s’inicia un projecte empresarial és donar identitat a la idea o negoci, és a dir, dotar-lo d’un nom i encarregar a un professional el disseny d’un logotip propi per tal que es converteixi en el signe distintiu de l’empresa. Aquest logotip permetrà que els clients identifiquin fàcilment la nostra empresa, creant així el que s’anomena com a marca empresarial.

S’entén com a marca empresarial tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa de la resta, permetent així diferenciar una empresa de la resta dels seus competidors.

La necessitat de registrar una marca esdevé de la seva funció principal: identificar els seus productes o serveis associant-los amb una determinada empresa. D’aquesta manera, qualsevol persona que adquireixi el referit producte o servei tindrà la referència i aval de l’empresa que els comercialitza o presta.

És per aquest motiu, i atenent al paper i la rellevància d’una marca, que esdevé primordial la necessitat de registrar-la. En aquest sentit, la normativa espanyola sobre marques ja  estableix que el dret sobre la mateixa s’adquireix amb el seu registre.

Amb el registre de la marca empresarial no tan sols s’adquireix la propietat de la mateixa, sinó que s’atorga seguretat jurídica al seu titular en el mercat, impedint que qualsevol tercer pugui registrar una marca igual o similar. Si això succeís, es podrien iniciar les accions legals pertinents contra qui està fent ús d’una marca igual o similar, ja que en certa manera, la marca registrada atorga un dret d’exclusivitat a utilitzar-la en el tràfic econòmic.

En el procediment de registre de la marca caldrà indicar els productes o serveis que identifiquen la mateixa, atès que en cap cas es pot registrar una marca en abstracte; així com determinar en quin mercat o mercats es voldrà comercialitzar la mateixa, ja que la marca és un dret territorial, fet que comporta la necessitat de registrar-la en tots aquells països on es pretengui realitzar qualsevol acte comercial (ja sigui la fabricació, l’etiquetatge o la seva venda).

Com a conclusió…

Amb tot doncs, per tal d’evitar conflictes amb marques similars o tercers que utilitzin la marca que considerem com a pròpia, i fins i tot litigis, és imprescindible dur a terme una estratègia adequada de protecció, essent precís conèixer les necessitats i interessos de l’empresa així com la normativa nacional i internacional aplicable.

Ramió Advocats som un equip d’advocats a Girona experts en dret d’empresa. Contacti’ns i l’ajudarem amb qualsevol gestió de dret en propietat industrial

Publicat el: febrer 23, 2018Categories: Mercantil