Extinció de la pensió d’aliments per enriquiment injust

Extinció de la pensió d’aliments quan concorri un enriquiment injust

L’Audiència provincial de Tarragona ha establert que una mare concorreria en enriquiment injust si percebés la pensió d’aliments d’un fill que conviu amb el pare.

El Jutjat de primera instància que va conèixer el cas va establir el següent. Es va obligar el pare -que disposa d’ingressos estables- a pagar una pensió compensatòria a favor de la seva excònjuge. Aquesta mai ha treballat i té reconeguda una discapacitat del 42% per epilèpsia i trastorns d’ansietat. També es va obligar al pare a pagar una pensió d’aliments a favor del seu fill gran. I és que el Jutjat entenia que el fill passaria a residir amb la seva mare.

L’ús de l’habitatge en aquest cas es va atorgar a la mare. Es va considerar, de conformitat amb l’article 233.20.3 del Codi Civil de Catalunya, que era la part més necessitada.

Canvi de residència del fill

Amb tot, la mare va canviar el pany de l’habitatge familiar. El fill no va poder accedir al mateix i va passar a residir amb el pare. L’Audiència provincial de Tarragona doncs, considera inadequada la pretensió de la part actora (mare) d’exigir una pensió d’aliments per un dels seus fills quan aquest ja no conviu amb ella. I considera que la mare no té legitimació activa per formular aquesta petició.

L’Audiència assenyala que la mare va deixar de tenir legitimació activa per reclamar la pensió a favor del seu fill des del moment en què va ser el pare qui va adquirir la guarda d’aquest.

En el judici per la fixació de pensió d’aliments dels fills, és necessari l’assessorament d’experts en dret civil i família

Convivint doncs el fill amb el pare, la pensió d’aliments hauria de ser abonada per la progenitora. Aquesta, però, no disposa de recursos i té dificultats per accedir al món laboral. Motius pels quals finalment no es fixa una pensió d’aliments a càrrec seu a no ser que canviïn les seves circumstàncies econòmiques per qualsevol motiu.

De conformitat amb l’article 233.14 del Codi Civil de Catalunya, la pensió compensatòria adjudicada a la progenitora es considera oportuna per part de l’Audiència provincial. És així per l’estat de salut de l’ex cònjuge. Així com per les dificultats de la mateixa per accedir al món laboral, tenint més de 50 anys i cap experiència laboral. 

Com a conclusió…

Es conclou que no es permetrà a cap progenitor enriquir-se a costa de les pensions d’aliments dels fills. Així com tampoc es legitimarà al cònjuge que no tingui la guarda i custòdia dels fills a sol·licitar la pensió d’aliments.

Ramió Advocats som un bufet d’advocats a Girona. Contacti’ns i l’ajudarem amb la seva defensa jurídica