Crisi d’ansietat en el treball com a accident laboral

Un jutjat reconeix una crisi d’ansietat en el treball com a accident laboral

La justícia ha reconegut com a accident laboral una crisi d’ansietat en el treball. La va patir una treballadora de la sanitat pública basca en el centre de treball. La innovadora sentència ha estat dictada pel Jutjat Social 1 d’Eibar (Guipúscoa).

Aquest, ha resolt que l’atac d’ansietat va ser provocat per un excés de càrrega de treball. I, per tant, mereix la consideració d’accident laboral i no de contingència comuna. Precisament en el litigi es tractava de determinar l’origen de la contingència, si era per malaltia comuna o bé per accident laboral.

En aquest sentit, el jutjat social considera acreditat que el succés, que va servir de base a la situació d’incapacitat temporal, es va produir en temps i en el lloc de treball. I va haver d’operar la presumpció establerta a l’article 156.3 de la Llei General de la Seguretat Social.

Què estableix aquest article de la Llei General de la Seguretat Social? 

Aquest estableix que es presumeix que són constitutives d’un accident de treball les lesions que pateixi el treballador durant el temps i en el lloc de treball. Sempre i quan no es provi el contrari. I serà la part que contradigui la presumpció qui ha de provar l’origen comú de les lesions.

Aplicant aquest article, el jutge considera provat que el procediment d’incapacitat temporal que va iniciar la treballadora va ser degut a un accident laboral, i no a una malaltia comuna. I considera acreditat que l’excés de la càrrega de treball que patia la treballadora i que ja havia provocat en temps anteriors altres episodis d’ansietat, havent estat fins i tot ingressada anys enrere, va ser el que va provocar la situació d’incapacitat temporal.

Aquest cas de crisi d’ansietat en el treball com a accident laboral pot servir de referència per altres casos similars

Per aquest motiu, desestima diverses al·legacions. Per una part, la de la mútua. Aquesta defensava que no es tractava d’un accident de treball per haver acudit el pacient al metge d’atenció primària i no al de la mútua. Per altra part, les al·legacions del Servei de Salut Basc, que argumentaven que la càrrega de treball era assumible.

Aquesta sentència pot servir de referència.  I ho serà per a qui, en el futur, pugui veure’s afectat per aquest tipus de malaltia derivada del treball. I que sigui com a conseqüència de les condicions en què es desenvolupa la seva activitat professional.

A Ramió Advocats, bufet d’advocats a Girona som experts en dret laboral. Contacti’ns i l’ajudarem amb la seva defensa jurídica

Publicat el: novembre 17, 2017