Sostracció internacional de menors

El trasllat il·lícit d’un menor a un país diferent d’aquell on resideix, habitualment, es coneix com a “sostracció internacional de menors”. Es dugui a terme per motius de feina o per fugida. En l’actualitat, és una situació que es produeix sovint.

La problemàtica d’aquest fet és que es viola el dret de custòdia atribuïda a una persona o institució. O s’impedeix al progenitor no custodi exercitar el seu dret de visites.

En cas que hi hagi risc de sostracció del menor per algun dels cònjuges o per terceres persones, l’article 103.1 del Codi Civil espanyol preveu la possibilitat que es puguin adoptar mesures necessàries per impedir-ho. Concretament les següents:

  • En primer lloc, la prohibició de sortida del territori nacional llevat que hi hagi autorització judicial prèvia.
  • En segon lloc, la prohibició d’expedir el passaport al menor o procedir a la retirada del mateix . Sempre en el supòsit que ja es trobés expedit.
  • I, finalment, sotmetre a autorització judicial prèvia qualsevol canvi de domicili del menor.

Però, si per desgràcia ja ens trobem en una situació de sostracció internacional d’un menor, la normativa comunitària també presenta el compromís de participar en la solució del problema.

Si el país on s’ha traslladat il·lícitament el menor forma part del Conveni de la Haya, el procediment de retorn es farà a través d’aquesta institució

A través del Conveni de la Haya de 25 d’octubre de 1980 sobre els aspectes civils de la sostracció internacional de menors, s’estableix que tots els Estats firmants del Conveni hauran de disposar d’una Autoritat Central. Aquesta serà la instància que vetllarà pel compliment del referit Conveni. Si el país on s’ha traslladat il·lícitament el menor forma part d’aquest Conveni, el procediment pel seu retorn serà a través d’aquesta institució.

Per contra, si el país de trasllat no forma part del Conveni, la situació serà més complicada. Es podria optar per intentar una solució diplomàtica entre ambaixades. O, si s’escau iniciar un procediment judicial directament en el país on es troba el menor de forma il·lícita, es farà amb el previ assessorament legal de professionals que coneguin la normativa d’aquell país.

Com a conclusió…

En casos de sostracció internacional de menors, és imprescindible comptar amb un bon equip de professionals. Aquests podran oferir un assessorament jurídic complet en el país d’origen del menor o en el país a on se l’ha traslladat il·lícitament. Essent el principal objectiu garantir el benestar del menor i aconseguir la solució menys traumàtica pel mateix.

A Ramió Advocats som experts en dret civil. Et trobes o coneixes un cas de sostracció internacional de menors? Necessites ajuda? Contacta’ns