Sentència del Tribunal Suprem sobre el matrimoni fals

Sentència del Tribunal Suprem de 6 d’abril de 2017: matrimoni fals 

Él Tribunal Suprem ha resolt una qüestió problemàtica i interessant sobre matrimoni fals i falsedat de document oficial. Opta per no penalitzar aquesta conducta si no es dóna un ànim de lucre, i deixar-ho en una sanció administrativa.

En aquest supòsit de fet, una dona i un home provinents de la República Dominicana i residents a Espanya són condemnats per l’Audiència Provincial de Barcelona. És així per haver contret un matrimoni fals per tal de legalitzar la situació d’aquest últim. La sentència condemnatòria considera que el que buscaven els contraents era un matrimoni simulat. Així com legalitzar la situació de l’home i, després, poder aconseguir la reagrupació familiar de la família d’aquest.

L’home i la dona viuen separats amb les seves respectives parelles i fills i resideixen en pisos i localitats diferents

Se’ls condemna per un delicte de falsificació de document oficial d’acord amb l’article 392 del Codi Penal. Així com per un delicte contra els drets dels treballadors estrangers de l’article 318 bis I del Codi Penal. És així perquè es té constància de la falsedat. I és que viuen separats amb les seves respectives parelles i fills i resideixen en pisos i localitats diferents.

El Tribunal Suprem per la seva banda, afirma que “encara que en un inici es doni l’assumpció d’obligacions i drets per part dels cònjuges, la seva desaparició posterior i el cessament d’aquesta comunitat no converteix l’estat familiar matrimonial en fals, ni tampoc la sol·licitud de certificat de matrimoni o del llibre de família. El vincle persisteix fins que no es declari el contrari per resolució judicial.” A més a més, se’ls ha vulnerat el dret a la presumpció d’innocència de l’article 24 de la Constitució espanyola perquè no té suficients proves de càrrec per acusar-los.

Sentència del Tribunal Suprem

El legislador ha optat per considerar com a il·lícit administratiu el fet de contraure matrimoni simulant una relació afectiva anàloga, quan aquesta es doni amb el propòsit d’obtenir un dret de residència indegudament. Tot això, sempre que no existeixi un ànim de lucre en la celebració del matrimoni. Per aquest motiu, finalment s’absol al matrimoni, ja que no incorren en un delicte penal sinó un il·lícit administratiu.

Necessites assessorament sobre dret de família? No dubtis en contactar amb el nostre bufet d’advocats a Girona i en parlem

Publicat el: juny 30, 2017Categories: