Registre obligatori de la jornada laboral

A partir del 12 de maig de 2019, les empreses han de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cadascun dels treballadors.

La normativa legal no diu res al respecte dels sistemes concrets de control. Per això (excepte que els convenis col·lectius d’aplicació ho pactin), l’empresari pot adoptar les mesures que cregui més adients.

El calendari laboral o quadrants amb horaris, no es consideren un registre de jornada a efectes de complir amb la normativa.

Els registres de jornada han d’estar als propis centres de treball a disposició del treballador, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per els teletreballadors o treballadors amb mobilitat geogràfica no hi ha cap diferència, també és obligatori el registre.

Caldrà veure el criteri de Inspecció de Treball en els casos que algun treballador no fitxi o ho faci erròniament.

Es considera infracció greu no tenir el registre de jornada, comportant una sanció màxima de 6.250,00€.

Published On: març 28, 2019Categories: Laboral, Noticies