L’Audiència Nacional estableix que el registre de la jornada laboral en format paper, no és vàlid.

Mitjançant el Real Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada laboral es va introduir, entre d’altres mesures, la obligació de les empreses de mantenir un registre de la jornada laboral per a tots els treballadors, amb l’objectiu de posar fi a les hores extres no remunerades.

No obstant, a la norma no es va especificar quin format concret havia de tenir aquest registre. És a dir, si havia de ser un registre electrònic o si era suficient que fos en format paper.

La Sala Social de l’Audiència Nacional, mitjançant la seva recent Sentència núm.  22/2022, de 15 de febrer, omple aquest buit legal. Així doncs, a la Sentència, es condemna a l’empresa Ferrovial Servicios SA a implantar un sistema de registre de jornada laboral fiable i objectiu, que mesuri el temps real de la jornada de treball de cada treballador, i que sigui accessible tan als propis treballadors com als seus representants legals.

Fins aquell moment, l’empresa Ferrovial Servicios SA f