L’Audiència Nacional estableix que el registre de la jornada laboral en format paper, no és vàlid.

Mitjançant el Real Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada laboral es va introduir, entre d’altres mesures, la obligació de les empreses de mantenir un registre de la jornada laboral per a tots els treballadors, amb l’objectiu de posar fi a les hores extres no remunerades.

No obstant, a la norma no es va especificar quin format concret havia de tenir aquest registre. És a dir, si havia de ser un registre electrònic o si era suficient que fos en format paper.

La Sala Social de l’Audiència Nacional, mitjançant la seva recent Sentència núm.  22/2022, de 15 de febrer, omple aquest buit legal. Així doncs, a la Sentència, es condemna a l’empresa Ferrovial Servicios SA a implantar un sistema de registre de jornada laboral fiable i objectiu, que mesuri el temps real de la jornada de treball de cada treballador, i que sigui accessible tan als propis treballadors com als seus representants legals.

Fins aquell moment, l’empresa Ferrovial Servicios SA feia firmar una fulla de paper als seus treballadors en el moment d’iniciar-se la seva jornada laboral i era la pròpia empresa la que firmava una altra fulla de paper on s’establia la fi de la mateixa. Segons l’Audiència Nacional, aquesta metodologia no és suficient i no es compleixen els paràmetres legals.

Tal i com hem avançat, a la norma no s’expressa el suport en el que s’ha de conservar aquest registre, si en paper o mitjançant una aplicació informàtica. El que acaba resolent el tribunal és que, per la lògica dels temps actuals, hem d’escollir la segona opció, ja que el que sí que estableix la norma és que aquests registres han d’incloure l’horari concret d’inici i de fi del servei per a cada treballador, que s’han de conservar durant quatre anys i que han d’estar a disposició dels propis treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, quan aquesta ho requereixi. Entén el tribunal que la única manera de garantir que l’empresa compleixi amb totes aquestes obligacions legals és que el registre de la jornada laboral sigui electrònic. 

Aquesta resolució de l’Audiència Nacional és clau, ja que, fins ara, eren moltes les empreses que utilitzaven, precisament, aquest format: una simple fulla de paper, que el treballador firmava quan començava i acabava la seva jornada laboral.

La gestió estratègica, eficient i professional de les relacions laborals ha esdevingut una de les claus de l’èxit de les organitzacions. Per això, Ramió Advocats posa al teu servei professionals que compten amb una àmplia experiència en tots els àmbits del dret laboral.