La llei que limita la pujada del lloguer a un màxim del 2% es prorroga

El Govern espanyol confirmà que davant l’escalada de l’IPC, s’allargarà fins al 31 de desembre de 2022 la mesura extraordinària concebuda per contenir el preu dels contractes d’arrendament de vivenda.

Aquesta mesura urgent en matèria de contenció de les rendes dels contractes d’arrendament de vivenda s’emmarca en l’estratègia de l’executiu espanyol per frenar l’escalada generalitzada de preus, que ha arribat a xifres històriques arran del conflicte armat a Ucraïna. 

Mitjançant aquesta mesura, s’estableix que la persona arrendatària d’un contracte de lloguer, des de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret fins al 31 de desembre de 2022, podrà negociar amb l’arrendador l’increment aplicat a la renda. La pujada de l’actualització del contracte no podrà ser superior al 2% que determina l’Índex de Garantia de Competitivitat.

La limitació dels lloguers és una mesura extraordinària i temporal, aprovada per Reial Decret Llei 11/2020, que s’aplica tant a grans tenidors –titulars de més de deu immobles– com a petits propietaris. Això sí, en els contractes de propietaris que no siguin grans tenidors, és possible pactar amb l’inquilí una pujada de renda superior, en cas que les dues parts estiguin d’acord amb això. Si no hi estan d’acord, s’aplicarà una pujada màxima del 2% en la renda del lloguer.

Publicat el: juliol 14, 2022Categories: Dret immobiliari