Instal·lació de càmeres de seguretat a un ascensor

Es permet la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància dins d’ascensors de comunitats de propietaris

Moltes comunitats de propietaris pateixen actes de vandalisme. Això els obliga a plantejar-se la instal·lació de càmeres de seguretat per tal de posar fre a aquests.

En aquest marc, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades estableix que només es podran captar imatges de les zones comunes de la comunitat. I, per aquest motiu, cal determinar si l’ascensor es considera una zona comuna de la comunitat de propietaris.

Així, l’article 396 del Codi Civil Espanyol inclou l’ascensor com un element comú dins dels edificis. En conseqüència, la decisió d’instaurar aquesta mesura de vídeo vigilància requereix l’aprovació per part de la comunitat. També l’article 17.3 de la Llei de Propietat Horitzontal disposa el següent. Per tal de poder establir les càmeres de seguretat, és necessari obtenir el vot favorable de les tres cinquenes parts del total de propietaris.

A Ramió Advocats, advocats a Girona, som experts en dret immobiliari i gestió de comunitat de propietaris

El que cal qüestionar-se és com afecta aquesta instal·lació de càmeres de vídeo vigilància als drets dels propietaris o altres habitants. En aquest sentit, l’informe 1/2006 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades manifesta que serà necessària la ponderació dels béns jurídics protegits. I seran confrontats, en aquest cas, el dret a la intimitat dels propietaris i la seva seguretat.

I, en qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte el principi de proporcionalitat. És a dir, que de la instal·lació de vídeo vigilància se’n derivin més beneficis o avantatges d’interès general, que no perjudicis sobre altres béns o valors de conflicte.

S’hauran de respectar els principis de proporcionalitat i d’idoneïtat per poder instal·lar càmeres de seguretat

També s’huarà de tenir en compte el judici d’idoneïtat -estudiar si la mesura aconseguirà l’objectiu proposat-. Així com el de necessitat -que no hi hagi una altra mesura més moderada-.

Destaca també l’exigència del deure d’informació. I és que en cap cas es podran instal·lar les càmeres de seguretat sense el coneixement previ per part de tots els propietaris i arrendataris de la comunitat.

Com a conclusió…

En conclusió, és legítim instal·lar càmeres de seguretat a un ascensor. Formen part del conjunt de les zones comunes de la propietat. Per tant, la comunitat de propietaris està facultada per prendre la decisió d’instal·lar aquesta mesura de seguretat.

Ara bé, només serà possible en casos estrictament necessaris -com ho és el de l’existència de vandalisme- i sempre que es respectin els principis de proporcionalitat i idoneïtat.

Ramió Advocats som un bufet d’advocats a Girona. Contacti’ns i l&#