Compliance Penal: pla de prevenció penal per empreses

Exoneri a la seva empresa de responsabilitat penal: el Compliance Penal

Arran de l’última reforma del Codi Penal, es va introduir, entre altres aspectes, la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Aquest fet comporta que les empreses puguin ser acusades per la comissió d’un delicte i condemnades a penes que poden provocar fins i tot el seu tancament. Això motiva i fa necessari que les empreses disposin d’un pla de prevenció de riscos penals amb la finalitat d’eliminar la responsabilitat penal.

El Compilance Penal té com a finalitat prevenir possibles infraccions de normes de caràcter penal

Aquest pla de prevenció anomenat Compilance Penal es defineix com un pla de prevenció penal. Té com a finalitat prevenir possibles infraccions de normes de caràcter penal en cas que qualsevol administrador o treballador de l’empresa cometi un delicte en benefici de la mateixa.

Aquest instrument permet i atorga la possibilitat a què qualsevol empresa pugui quedar exempta de responsabilitat penal si disposa del referit Compilance Penal. És l’única manera que l’empresa pugui evitar una possible condemna penal i hagi de patir sancions. Aquestes últimes podrien ser multes, dissolució de la persona jurídica, suspensió d’activitats, tancament del local i establiments, inhabilitació per contractar amb el sector públic o la intervenció judicial.

Redactem un pla de prevenció penal per empreses

Per aquest motiu, a Ramió Advocats ens posem a la seva disposició per tal de realitzar un pla de prevenció penal específic i adequat a les necessitats de la seva empresa. El nostre objectiu és atorgar-li seguretat i tranquil·litat.

Contacti amb el nostre bufet d’advocats a Girona i l’ajudarem amb la defensa legal de la seva empresa.

Publicat el: setembre 5, 2017Categories: PenalTags: , , ,