Anul·lació de la plusvàlua municipal a Espanya

Anul·lació de la plusvàlua municipal en la venda d’immobles amb pèrdues a tot el territori espanyol

A la nostra publicació del passat 13 d’abril, ens fèiem ressò de la Sentència del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucionals diversos articles de la Norma Foral de Guipúscoa relatius a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) -popularment conegut com a plusvàlua municipal-.

L’anul·lació afecta a aquelles vendes d’immobles les transmissions de les quals s’hagin efectuat amb pèrdues

Nova sentència sobre la plusvàlua municipal a Espanya

Novament el Tribunal Constitucional ha dictat una rellevant sentència. En aquesta ocasió, respecte a la normativa estatal que regula l’impost de la plusvàlua municipal. I, en conseqüència, amb efectes a tot el territori de l’estat espanyol.

La sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017 segueix el fil argumental de les sentències 26/17 i 37/17. Considera que la plusvàlua municipal vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica quan el preu de venda és inferior al preu pel qual es va adquirir l’immoble. I en aquest sentit anul·la parcialment la regulació estatal de l’IIVTNU. Aquesta regulació afecta a aquelles vendes d’immobles les transmissions de les quals s’hagin efectuat amb pèrdues. També subsistint la referida normativa per aquelles vendes d’immobles efectuades amb guanys.

És recomanable revisar les autoliquidacions i les liquidacions fermes que s’hagin meritat en els últims quatre anys

Com a conclusió…

Així doncs, aquesta sentència obre les portes a analitzar tots aquells impostos pagats per aquest concepte respecte d’aquelles vendes d’immobles en casos de pèrdues, amb la finalitat d’efectuar la corresponent reclamació a l’ajuntament pertinent de l’import abonat indegudament; essent recomanable revisar no tan sols les autoliquidacions sinó també aquelles liquidacions fermes que s’hagin meritat en els últims quatre anys.

¿La venda d’un immoble t’ha suposat pèrdues? Si necessites més informació, no dubtis en contactar amb el nostre bufet d’advocats a Girona i en parlem

Publicat el: juny 16, 2017Categories: Dret immobiliari, Noticies, TaxesTags: